- PowerTech - https://www.powertech.no -

Dataguard

Publisert den 15. February 2017 @ 10:16

Viktig info om webmail:

For å lese din dataguard-epost på web, bruk epostleser.no [1]

DataGuard fikk som kjent nye eiere i 2015 da selskapet ble kjøpt av Broadnet. Noen måneder senere kjøpte Broadnet også internettleverandøren PowerTech Information Systems AS. I kjølvannet av disse oppkjøpene har det pågått et arbeid for å se hvordan konsernet best kan samordne virksomhetene. Det ble i den forbindelse besluttet å overføre DataGuard sine bedriftskunder til PowerTech. Denne overføringen ble utført i april 2017.

Kort om PowerTech:
PowerTech har siden 1993 levert bredbånds- og kommunikasjonstjenester av høy kvalitet til det profesjonelle markedet. PowerTech er spesielt kjent for å yte god service, hvilket blant annet har kommet til uttrykk ved at PowerTech har kommet best ut i EPSI sine kundetilfredshetsmålinger i bedriftsmarkedet for fast bredbånd de siste fire årene (2013-2016).

Ved å overføre kundeforholdene fra Dataguard til PowerTech ønsker vi skape kundeopplevelser som er best mulig for flest mulig fremover.

Overføringen av kundeforholdene har medført at faktura utsendt etter april 2017 vil ha PowerTech Information Systems AS som avsender. Produkt, pris og vilkår er for øvrig uendret.

Kundesenteret treffes på tlf: 23010000 (man-fre, 08:00-16:00)

Velkommen som kunde hos PowerTech Information Systems AS!


Artikkel skrevet ut fra PowerTech: https://www.powertech.no

URL til artikkel: https://www.powertech.no/bedrift/dataguard/

Copyright © 2017 Powertech. All rights reserved.