PowerTechs praksis ved påstand om ulovlig fildeling

Vi får ofte henvendelser fra rettighetshavere med påstand om at det har foregått ulovlig fildeling fra IP-adresser i vårt nett. Vi informerer da de involverte kundene om henvendelsen. Vår praksis ble i 2011 omtalt i Computerworld og tidligere i Itavisen. Under følger teksten (per 12. juli 2013) som vi sender til våre kunder ved slike henvendelser.

- Hva er dette?

Vi har mottatt en henvendelse fra en rettighetshaver eller noen som handler på deres vegne (heretter omtalt som rettighetshaver). De har kommet med en påstand om at opphavsrettbeskyttet materiale har blitt distribuert fra og/eller lastet ned til en IP-adresse i vårt i nett (heretter omtalt som fildeling). Denne IP-adressen var tilknyttet ditt abonement i den aktuelle tidsperioden. Den opprinnelige henvendelsen følger vedlagt. Vi har ikke tatt stilling til eller vurdert riktigheten av opplysningene i denne henvendelsen.

- Hvorfor videresender dere dette?

Vi gjør deg oppmerksom på henvendelsen og videresender den i sin helhet for at du skal være informert om den. Vi mener det er naturlig at vi opplyser våre kunder om forhold rundt deres nett-tilgang fra oss. Det kan være at dette er ukjent aktivitet for deg, og at du vil se nærmere på det. Det kan være at du er kjent med aktiviteten, men ikke var oppmerksom på at den kan være ulovlig. Det kan være du er kjent med aktiviteten, men ikke var oppmerksom på at påståtte rettighetshavere følger med på fildeling på internet.

- Utleverer dere opplysninger om sluttbrukere til rettighetshavere?

Vi opplyser ikke rettighetshaver om hvem sluttbruker av en av våre IP-adresser er på bakgrunn av denne henvendelsen.

Men etter endringen av åndsverkloven 1. juli 2013 åpnes det for at vi kan bli pålagt av retten å oppgi abonnementsopplysninger etter en begjæring fra en rettighetshaver.

- Hva gjør dere videre i saken?

Med mindre vi får nye henvendelser fra rettighetshaver eller deg, anser vi denne saken som avsluttet. Vi kommer ikke til å foreta oss noe videre.

- Hva skal jeg foreta meg?

Det er opp til deg hva du ønsker å foreta deg videre. Henvendelser til oss vil ikke bli videreformidlet til rettighetshaver, med mindre vi blir enige om det. Slik vi forstår saken, vet ikke rettigshaver hvem du er, med mindre du tar direkte kontakt med dem selv.

Om du ikke er klar over at det foregår fildeling i ditt nettverk, anbefaler vi at du sjekker ut dette. Det kan f.eks. være du har usikrede trådløse soner, eller brukere i ditt nett som bruker det i strid med dine ønsker.

Dersom du mener at det ikke har foregått noen ulovlig fildeling eller opphavsrettsbrudd fra din side eller at påstandene som framkommer i henvendelsen er feil, behøver du ikke foreta deg noe videre, da vi anser saken som avsluttet fra vår side.

Dersom du bedriver eller det foregår ulovlig fildeling i ditt nettverk bør du få en slutt på dette. Ulovlig fildeling er forbudt og vil kunne straffeforfølges i Norge.

- Har dere lov til å sende meg disse henvendelsene?

Vår praksis er i tråd med gjeldende lov- og regelverk i Norge. Samferdselsdepartementet har gjort en vurdering relatert til dette i sitt svar “Vedr. tolkning av taushetsplikten i ekomlovens §2-9 første ledd, siste punktum” til Simonsen Advokatfirma DA i mars 2010. Brevet er tilgjenglig fra Offentlig Elektronisk Postjournal: http://www.oep.no/search/resultSingle.html?journalPostId=328040.

- Er fildeling ulovlig?

Ulovlig fildeling er straffbart og ulovlig fildeling kan gi rettighetshaver krav på erstatning. Hva som er ulovlig fildeling er et stort og komplisert emne, som går utover hva vi kan besvare. Åndsverkloven er publisert på Lovdata: http://www.lovdata.no/all/nl-19610512-002.html. Vær oppmerksom på at Åndsverkloven ble sist endret 01.07.2013.

Del denne siden
Del på Facebook Del på Twitter Skriv ut denne siden Email This Page
Ups!
Det er ikke lagt til noen widgets.
Logg inn - Min side
Brukernavn:
Passord:Dekningssøk
Skriv inn ditt fasttelefonnummer eller din adresse og postnummer ovenfor for å finne ut hva vi kan levere hos deg.
Kontakt oss
Privat:
Tlf.: 02375

Bedrift:
Tlf.: 23 01 00 00


Møt oss på sosiale medier: Twitter og Facebook.